fun run
חדשות
חדשות

השב"כ בודק את תקלת האשראי

בחברת סליקת האשראי אומרים כי תקלה גרמה לכך שבמשך שעות לא ניתן היה לשלם בכרטיסי אשראי ברשתות רבות. חטיבת הסייבר בשב"כ לא שוללת פעולה מכוונת. "נטשו עגלות אחרי שעתיים וחצי בתור", סיפר לקוח ברשת מזון. הסיבה לתקלה: שער הדולר נקבע על אפס

weshoes