pandora
חדשות
חדשות

לאחר הפרסום בחדשות 2: שינוי בעיריית גבעתיים

בעקבות הכתבה על הגבייה המופרזת של הארנונה, ראש עיריית גבעתיים הקפיא את עבודת חברת ש.ל.מ שהקפיצה את גודל הדירות מבלי למדוד אותן

weshoes