ushops
חדשות
חדשות

מכתב החיילים לרמטכ"ל

האלוף אהרון חליוה עצר שיעורי תורה שהתקיימו בהתנדבות במתחם עיר הבה"דים. עתה, 800 חיילים חתמו על מכתב לרמטכ"ל בקריאה להחזיר את השיעורים שתרמו להם רבות.

ushops