mako nights
חדשות
חדשות

זינוק דרמטי בשכר ראשי המועצות הדתיות

131 ראשי מועצות דתיות קטנות וגדולות ברחבי הארץ יזכו בקרוב לעלייה דרמטית בשכרם. יותר מחצי מהם לא נבחרו, אלא מדובר במינוי ישיר של שר הדתות מש"ס. המשרד לשירותי דת: "תוקן עיוות רב שנים"

weshoes