mako nights
חדשות
חדשות

זה סופי - מחר תפוזר הכנסת

מחר תפוזר הכנסת והבחירות יהיו עניין סופי. ליברמן הכריז כי לא יילך לממשלה חלופית ולבני עדיין מתלבטת האם להצטרף לעבודה או ליש עתיד. כחלון, מצידו, ממשיך בחוגי הבית ומכריז כי דבר לא סגור

weshoes