Delta fit
חדשות
חדשות

האם תדלוק לא ייחשב עבודה מועדפת?

אחד הסעיפים בהצעת התקציב שהצליח לעורר מהומה יותר מהאחרים, הוא הביטול של עבודה בתחנות הדלק כעבודה מועדפת לחיילים משוחררים. על אף שיש שפע ענפים אחרים שאפשר לקבל בהם את המענק, דווקא המתדלקים המשוחררים הטריים כועסים ואף פתחו במחאה

חי באוטו