mako nights
חדשות
חדשות

קבורה לא בסוף שבוע

אדם שנפטר בביתו בשעות שבהן אנשי החברה קדישא לא עובדים, יאלץ להוציא מכיסו מאות ואלפי שקלים כדי להעביר את המת לבית העלמין. זה נעשה בחסות ועל דעתם של הביטוח הלאומי והמשרד לשירותי דת ומי שמשלם על כך הם קרובי המשפחה האבלים

weshoes