weshoes
חדשות
חדשות

בית המשפט העליון הפחית מעונשו של האנס בחניון גן העיר

בית המשפט המחוזי החליט להקל בעונשו של הצעיר הפלסטיני שהורשע באונס האכזרי, והפחית חמש שנים מעונש המאסר שעמד קודם לכן על 30 שנות מאסר. עם זאת, השופטים דחו את עיקר טענתו של האנס "לנוכח ריבוי עבירות המין והאכזריות שלוותה לביצוען"

חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 29/10/14 21:55 
חי בבית