ushops
חדשות
חדשות

חברות יס ובזק פועלות נגד תחרות

ההנחייה הפנימית ביס שמנסה לפגוע בתחרות. שלחו מייל לכלל העובדים על איסור לבצע שיתוף פעולה עם חברות שאינן בקבוצת החברות של בזק ובזק בינלאומי

ushops