קיה פיקנטו

ארכיון כתבות "המהדורה המרכזית" עם יונית לוי - רבעון 3 2014

חדשות

שטר חדש של 50 שקלים הושק היום

נשיא המדינה, ראש הממשלה ונגידת בנק ישראל עסקו היום בשטר החדש של חמישים השקלים - הראשון בסדרת השטרות החדשים של בנק ישראל. אבל גם בחגיגת ההשקה, עמד באוויר סכום גבוה הרבה יותר מחמישים שקלים - תקציב המדינה. מדברי ראש הממשלה נראה שההכרעה על הגדלת תקציב הביטחון והקיצוצים הנדרשים על חשבונו - עדיין רחוקה

קיה פיקנטו