maimons

ארכיון כתבות "המהדורה המרכזית" עם יונית לוי - רבעון 3 2014

חדשות

המצב הקשה של היקבים הקטנים

במהלך החג יישתו הרבה בקבוקי יין. חלקם יהיו מיקבים עשירים ואחרים יגיעו מייקבי בוטיק מאוד מצומצמים. בדרך לייצור היין בעלי היקבים נאלצים לפגוש שופטים, ביקורות על בסיס שבועי וגם קנסות באלפי שקלים, כל אלו מקשים על ייצור יינות הבוטיק

weshoes