smartair

ארכיון כתבות "המהדורה המרכזית" עם יונית לוי - רבעון 3 2014

חדשות

בוגרי 8200 מגנים את מכתב הסרבנות

ראשי מערכת הביטחון ובוגרי יחידת המודיעין 8200, מגנים היום את החתומים על מכתב הסרבנות ובצה"ל מבהירים שהם יטופלו באופן משמעתי. החותמים לא מתחרטים, ובעיקר מצרים על כך שאיש לא מתכוון לבדוק את טענותיהם על אופי איסוף המודיעין בשטחים

אוטו