smartair

ארכיון כתבות "המהדורה המרכזית" עם יונית לוי - רבעון 3 2014

חדשות

תושבי עוטף עזה לא חוזרים הביתה

תושבי עוטף עזה, ובעיקר היישובים סמוכי הגדר שהתפנו מבתיהם מספר פעמי במהלך ימי הלחימה, לא ממהרים בינתיים לשוב הביתה. את הספקנות של רבים מהם מלוות תחושות קשות של אכזבה מהממשלה, וביטחון כמעט מלא שזה לא הסוף

אוטו