weshoes

ארכיון כתבות "המהדורה המרכזית" עם יונית לוי - רבעון 3 2014

חדשות

הוויכוח על תקציב 2015

ישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון שוב מתבטלת והפעם הסיבה היא התקציב. ככל הנראה, נתניהו ממשיך לתמוך בתפיסתה הכלכלית של הנגידה פלוג בוויכוח מול לפיד על מבנה תקציב המדינה לשנת 2015

אוטו