טובורג

ארכיון כתבות "המהדורה המרכזית" עם יונית לוי - רבעון 3 2014

חדשות

הבעל בתרדמת - והאישה עגונה

מאות עגונות חיות בישראל, נשים שהחופש שלהן תלוי ברצונו הטוב של הבעל לתת להן גט. חמור במיוחד הוא מצבה של אישה צעירה שבעלה מצוי בתרדמת כבר שבע שנים. פסיקה הלכתית תקדימית של בית דין רבני התירה אותה מעגינותה, אבל רבנים רבים מתנגדים לה וכעת היא עשויה למצוא את עצמה שוב עגונה

אוטו