mako nights
חדשות
חדשות

פרסום ראשון: התקנות החדשות שיובילו להוזלה משמעותית בשוק המוצרים לתינוקות

לולים עריסות ומיטות לתינוקות בישראל יקרים בעשרות אחוזים מאלו באירופה. הסיבה היא התקן הישראלי המחמיר, שלעתים, כך נדמה, נקבע ללא סיבה של ממש. כעת יושווה התקן הישראלי לזה האירופי ויאפשר את פתיחת השוק לייבוא ולתחרות

weshoes