הורים
הורים

"אמא, את יודעת שהמן הרשע רצה להשמין את כל היהודים?"

ילדים הם התסריטאים הטובים ביותר מסבירים את הסיבה האמיתית לאוזני המן, וממשיכים להבריק