HIX
HIX

כך העלימו הקרטלים אלפי גופות

קבר המוני נחשף בצפון מקסיקו: יותר מ-3000 שרידי גופות ושברי שלדים אותרו באתר ששימש את קרטלי הסמים להעלמת קורבנותיהם. השיטה: הגופות הוטבעו בחומצה ולאחר מכן נשרפו ורוסקו לחתיכות עם אתי חפירה. בשטח נמצאו שאריות של בגדים, נעליים ושיניים המעידים על מעשי הרצח המחרידים

חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 06/12/17 13:16 
שרידי הגופות שנמצאו במסיקו (צילום: מתוך התקשורת במקסיקו)
צילום: מתוך התקשורת במקסיקו