HIX
HIX

הרשת זועמת: תמונות קשות של טיגריסית מורעבת בגן חיות בסין

מעבר לזכוכית שוכבת טיגריסית במצב של רזון קיצוני, למרות התלונות נגדם, גן החיות טיאנג'ין מכחיש כל טענה על הרעבת החיה או על סבלה

ערגה שילוני | היקס | פורסם 05/08/14 08:56