mako nights
כסף
כסף

לא התמקחתם על חוזה השכירות? אל תתלוננו

שוכרים רבים טועים וחושבים שאין להם בכלל יכולת מיקוח מול המשכירים, וחותמים על חוזים עם סעיפים לא הגיוניים. אלא שמי שוויתר לגמרי על זכותו הבסיסית לנהל משא ומתן, אין זכות לבוא בטענות. בבית המשפט זה ודאי לא יעזור להם

טל ספיר | mako | פורסם 19/09/16 06:57 
weshoes