ushops
סלבס
סלבס

נחשף ניסיון להשפעה על תוצאות "כוכב נולד"

הניסיון להשפיע על תוצאות התכנית "כוכב נולד" כלל הצבעות בהיקפים גבוהים ממספרים סלולריים השייכים לאותן סדרות למתמודדת תמר יהלומי. בתכנית הבאה יחזרו המתמודדים שההטייה השפיעה על תוצאות הצבעתם. מטדי הפקות נמסר: "אנו מאמינים כי לתמר ולמתמודדים לא היה כל קשר לעניין"

ספי קצב | mako | פורסם 10/07/11 20:32 
ushops